สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานความพึงพอใจการให้บริการของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา 1/2559


รายงานการศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการ ของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม » ดาวน์โหลดไฟล์
กรุณาเข้าสู่ระบบ

รายงานความพึงพอใจการให้บริการของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา 2/2559


รายงานการศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการ ของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 2

รายละเอียดเพิ่มเติม » ดาวน์โหลดไฟล์
กรุณาเข้าสู่ระบบ

รายงานความพึงพอใจการให้บริการของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา 2/2560


สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับความพึงพอใจของการให้บริการของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา และความพึงพอใจต่อระบบแฟ้มสะสมงานบุคคล (E-Portfolio) ประจำภาคการศึกษา 2/2560 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและสะท้อนความต้องการให้สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษารับรู้ และนำข้อมูลข้อเสนอแนะที่ได้รับไปปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการให้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการมากที่สุด

รายละเอียดเพิ่มเติม » ดาวน์โหลดไฟล์
กรุณาเข้าสู่ระบบ

รายงานความพึงพอใจการให้บริการของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา 2/2561


สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับความพึงพอใจของการให้บริการของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา และความพึงพอใจต่อระบบแฟ้มสะสมงานบุคคล (E-Portfolio) ประจำภาคการศึกษา 2/2561 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและสะท้อนความต้องการให้สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษารับรู้ และนำข้อมูลข้อเสนอแนะที่ได้รับไปปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการให้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการมากที่สุด

รายละเอียดเพิ่มเติม » ดาวน์โหลดไฟล์
กรุณาเข้าสู่ระบบ

รายงานความพึงพอใจการให้บริการของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา 1/2561


สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับความพึงพอใจของการให้บริการของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา และความพึงพอใจต่อระบบแฟ้มสะสมงานบุคคล (E-Portfolio) ประจำภาคการศึกษา 1/2561 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและสะท้อนความต้องการให้สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษารับรู้ และนำข้อมูลข้อเสนอแนะที่ได้รับไปปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการให้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการมากที่สุด

รายละเอียดเพิ่มเติม » ดาวน์โหลดไฟล์
กรุณาเข้าสู่ระบบ

รายงานความพึงพอใจการให้บริการของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา 1/2562

ข่าวใหม่

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับความพึงพอใจของการให้บริการของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา และความพึงพอใจต่อระบบแฟ้มสะสมงานบุคคล (E-Portfolio) ประจำภาคการศึกษา 1/2562 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและสะท้อนความต้องการให้สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษารับรู้ และนำข้อมูลข้อเสนอแนะที่ได้รับไปปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการให้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการมากที่สุด

รายละเอียดเพิ่มเติม » ดาวน์โหลดไฟล์
กรุณาเข้าสู่ระบบ

รายงานความพึงพอใจการให้บริการของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา 2/2557


รายงานการศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการ ของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ประจำปีการศึกษา 2557 ภาคการศึกษาที่ 2

รายละเอียดเพิ่มเติม » ดาวน์โหลดไฟล์
กรุณาเข้าสู่ระบบ

รายงานความพึงพอใจการให้บริการของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา 2/2558


รายงานการศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการ ของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ประจำปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 2

รายละเอียดเพิ่มเติม » ดาวน์โหลดไฟล์
กรุณาเข้าสู่ระบบ

รายงานความพึงพอใจการให้บริการของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา 1/2560


สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับความพึงพอใจของการให้บริการของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา และความพึงพอใจต่อระบบแฟ้มสะสมงานบุคคล (E-Portfolio) ประจำภาคการศึกษา 1/2560 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและสะท้อนความต้องการให้สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษารับรู้ และนำข้อมูลข้อเสนอแนะที่ได้รับไปปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการให้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการมากที่สุด

รายละเอียดเพิ่มเติม » ดาวน์โหลดไฟล์
กรุณาเข้าสู่ระบบ

รายงานความพึงพอใจการให้บริการของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา 1/2557


รายงานการศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการ ของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ประจำปีการศึกษา 2557 ภาคการศึกษาที่ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม » ดาวน์โหลดไฟล์
กรุณาเข้าสู่ระบบ

รายงานความพึงพอใจการให้บริการของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา 1/2558


รายงานการศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการ ของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ประจำปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม » ดาวน์โหลดไฟล์
กรุณาเข้าสู่ระบบ

ย้อนกลับไปหน้าแรก

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.


สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ชั้น 7 อาคาร F
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 029883655 ต่อ 2347 - 8
อีเมลล์: qao.mut@gmail.com


qao.mut@gmail.com